كنترل و تضمین كیفیت در بتن آماده وقطعات پیش ساخته بتنی

كنترل و تضمین كیفیت در بتن آماده وقطعات پیش ساخته بتنی

كنترل و تضمین كیفیت در بتن آماده وقطعات پیش ساخته بتنی

با وجود آنكه صنعت بتن سابقه بسیار طولانی دارد، لیكن دیر زمانی نیست كه بتن آماده به شكل كنونی آن توسط كامیون‌های مخلوط‌كن در دسترس پیمانكاران و مجریان طرح‌های عمرانی قرار میگیرد. امروزه بخش عظیمی از بتن مورد نیاز در كارهای ساختمانی، توسط تولید‌كنندگان بتن آماده تامین میشود. بتنی كه بدین طریق تولید میشود، طیف وسیعی از انواع كاربردها، از بتن كم عیار گرفته تا بتن‌های با مقاومت بالا را در بر میگیرد. لزوم توجه به گسترش و فرهنگ‌سازی استفاده از بتن آماده در اجرای پروژه‌های عمرانی به منظور ارتقاء كیفی صن

كنترل كیفیت، از دیدگاه‌های مختلف، معانی متفاوتی دارد. گاهی اوقات اینگونه تصور می‎شود كه این عبارت مترادف با تضمین كیفیت است و یا صرفاً كنترل كیفیت به تحلیل داده‎های آزمایشی محدود می‎شود. در فرآیند كنترل كیفی بتن آماده، و قطعات پیش ساخته بتنی منظور از تضمین كیفیت، عبارت است از کارهای قانون مندی كه به واسطه آن مشتری اطمینان حاصل می‎كند كه با اعمال كنترل‎های دقیق بر تمام مراحل و جنبه‎ های مختلف تولید، از مرحله درخواست تا تحویل ، محصول نهایی با مشخصات مورد توافق و منطبق بر ضوابط واستاندارد های موجود در کشور بدست آید. از طرفی، كنترل كیفیت به مجموعه عملیاتی از فرآیند كار اطلاق میشود كه به منظور حفظ كیفیت محصول در سطح منتخب به اجرا گذاشته میشود. این عملیات در طی مراحل تولید به همراه اقدامات پیشگیراناعمالی توسط پرسنل آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت انجام میشود كه در طی فرآیند پایش كیفیت شناس

ایی و توصیه شده است. تمامی مراحل كنترل كیفی باید بر روی مواد و مصالح خام و همچنین محصول نهایی كه به مشتری تحویل داده میشود به مورد اجرا گذاشته شود
امید است قدمی هرچند کوچک در مسیر توسعه ایران برداریم.                                                    

آزمایشگاه ومرکز تحقیق وتوسعه

آزمایشگاه ومرکز تحقیق وتوسعه شرکت سیمان بتن ، با بهره گیری از اساتید با سابقه وتکنسین های مجرب ومتعهد در راستای تضمین کیفیت وپاسخگویی به نیاز پروژه های كوچك و بزرگ عمرانی ومشتریان محترم خود به انجام آزمایش‌های بتن تازه وسخت شده و مصالح مربوطه وهمچنین قطعات پیش ساخته بتنی اعم از (جدول پرسی ، کفپوش بتنی رنگی  ، نیوجرسی ، سنگدال بتنی)، درزمینه‌های مختلف آزمایشگاهی و آزمایش‌های كارگاهی، آمادگی خود را جهت ارایه خدمات فنی وتهیه شناسنامه فنی محصولات اعلام مینماید. سیستم كنترل كیفیت شرکت سیمان بتن با حضور دایمی درتمام مراحل ساخت و تولیدبتن وقطعات پیش ساخته باعث تضمین كیفیت محصولات این شرکت می شود

وهمچنین واحد کنترل وکیفیت در تمامی مراحل طراحی

محصولات از تولید تا انتقال، نسبت به دوام وپایداری بلند مدت محصولات خود توجه می کند.

واحد تحقیق و توسعه — کنترل کیفیت

بخشی ازفعالیت های مهم این مرکز بشرح زیر می باشد
كنترل‌كیفی مصالح‌بتن‌جهت‌استفاده‌درپروژه‌ها وقطعات پیش ساخته بتنی
کنترل و بهبود کیفیت محصولات و تضمین آنها
تهیه شناسنامه فنی محصولات وارایه آن به مشتریان محترم
کنترل وارایه کلیه طرح های اختلاط بتن
کنترل ونظارت مستمر برساخت بتن وعمل آوری آن در فصول مختلف
انجام آزمایشات مختلف بتن – مصالح وقطعات پیش ساخته بتنی.
دادن مشاوره به مشتریان خود
مطالعه وتحقیق جهت بالا بردن کیفیت ودوام بتن با استفاده از مواد افزودنی
از دیگر فعالیتهای ‌این مركز،‌ آسیب شناسی و ارزیابی ‌سازه‌های ‌بتنی به ‌منظور بـررسی مقاومت و مقاوم سازی آنها میباشد
بـرای این‌ منـظور، آزمایشهای ‌نیـمه ‌مخرب ‌و غـیرمخـرب‌‌ شامل ‌مغزه‌گیری، چكش اشمیت، انجام می شود.

این مرکز در سایه لطف خداوند متعال وتلاش پرسنل – موفق به دریافت گواهی تحقیق وتوسعه از وزارت صنایع ومعادن وآزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران می باشد .
 مجموعه آزمایش‌های انجام شده در این آزمایشگاه و مرکز کنترل وکیفیت ، شامل سیمان و سنگدانه، بررسی مواد افزودنی و همچنین آزمایش‌های مربوط به بتن وقطعات پیش ساخته بتنی (جدول بتنی پرسی ، کفپوش بتنی رنگی ، نیوجرسی ، سنگدال بتنی) و طرح اختلاط بتن به شرح ذیل ارایه میگردد:

آزمایش‌های فیزیكی و شیمیایی سیمان شامل:

1- تعین زمان گیرش سیمان

2- تعین غلظت نرمال سیمان

3- تعین وزن مخصوص سیمان 

4- تعین مقاومت فشاری ملات سیمان                                                 

                                        

آزمایش‌های فیزیكی و شیمیایی سنگدانه هاشامل:

1- دانه بندی مصالح 

2- تعین جذب آب مصالح 

3- تعین درصد رطوبت مصالح 

4- تعین وزن مخصوص مصالح 

5- تعین مواد ریز رد شده از الک 75 میکرون 

6- مصالحSEتعین مقدار 

FM -7تعین ضریب نرمی ماسه 

از دیگر فعالیت‌های ‌مهم‌ آزمایشگاه ومرکز تحقیق وتوسعه
 این شرکت ،تعیین اثرات مواد افزودنی بر خواص بتن تازه
 وسخت شده وکاهش سیمان می باشد.                         

                                            

 مجموعه آزمایشات بتن تازه وسخت شده شامل:

تهیه طرح اختلاط بتن آماده

تعیین مقاومت فشاری بتن آماده

تعیین مقاومت كششی بتن آماده

تعیین اسلامپ یا حد روانی بتن آماده

تعین مقدار هوای بتن تازه

نمونه برداری از بتن تازه در محل 

مغزه گیری از بتن سخت شده 

تعین وزن مخصوص بتن تازه وسخت شده 

مغزه گیری ازبتن سخت شده                                                                                     

   

   

آزمایش‌های غیرمخرب بتن، شامل:

چكش اشمیت

 آزمایش‌های بتن قطعات پیش ساخته پرسی (جداول وکفپوش های رنگی) ، شامل:

1-  تهیه طرح اختلاط بتن قطعات پیش ساخته به روش خشک اعم از جداول وکفپوش های بتنی رنگی 

2- مقاومت فشاری نمونه های مغزه گرفته شده 

3- مقاومت خمشی بتن

4- مغزه گیری از بتن جداول پرسی 

5- تعین جذب آب محصولات (جدول بتنی پرسی ، کفپوش رنگی بتنی ، نیوجرسی ، سنگدال بتنی )

6- تعین وزن مخصوص محصولات (جدول بتنی پرسی ، کفپوش رنگی بتنی ، نیوجرسی ، سنگدال بتنی)

7- برش دو سر نمونه های مغزه گرفته شده 

8- کپینگ نمودن نمونه ها.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آب انداختن بتن
آزمایش روش آزمون آب انداختن بتن
بررسی تاثیر دما بر بتن و مقاومت فشاری بتن عمل آوری شده

www.davin.com

0009900 98912 +

کیان آباد خیابان 28 شرقی

کیان آباد خیابان 28 شرقی