نهر آماده(غیر مسلح) 50*55*65

به منظور هدایت آب های سطحی و یا زراعی و یا کانالهای تاسیسات استفاده میشود که به دلیل تراکم بتن و نفوذ آب بسیار کم در شرایط بحرانی آب فعلی کاربرد بسیار خوبی دارد. این قطعات در کنار هم قرار گرفتند و بین آنها بند کشی و یکپارچه می گردند. همچنین امکان پوشاندن رویه کانال با دال بتنی فراهم می باشد.

تمام قیمتهای سایت، قیمت پایه می باشد. برای دریافت جزئیات و اطلاعات بیشتر و جهت سفارش و خرید محصولات با شماره  09197602260 تماس حاصل فرمائید.