مرکز فروش جدول پرسی

امروزه جداول بتنی به عنوان یکی از پرکاربردترین قطعات بتنی در شهرها مطرح میباشند و وظیفه محدودکننده فضاها، زیباسازي شهرها و هدایت آبهاي سطحی معابر را به عهده خواهند داشت.بدیهی است فرسودگی و خرابی این جداول نتیجه معکوس در ظاهر شهر داشته و در پی آن تعمیر و مرمت و یا تعویض آنها هزینههاي زیادي را در پی خواهد داشت. از این رو توجه و دقت لازم و رعایت اصول فنی در ساخت این جداول میتواند عمر مفید آنها را تا حدود چند برابر کرده و از مشکلات بعدي تا حد زیادي بکاهد.  در این تحقیق سعی شده است با بررسی عوامل مختلف موثر در کیفیت جداول بتنی از جمله انتخاب روش تولید، استفاده از مصالح سنگی با درصد شکستگی بالا، انتخاب حداکثر اندازه سنگدانه محدود و نسبتهاي آب به سیمان کم و استفاده از مواد حباب زا در طرح اختلاط بتن.

 
02832892551 |  02832892553   |  09059190308

 

روش استفاده از قطعات بتنی

استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی، یکی از روشهاي استفاده از بتن میباشد و جداول بتنی یکی از پرکاربردترین این قطعات هستند.براي دستیابی به یک کیفیت بالا در تولید جداول بتنی، باید تمامی عوامل موثر بر آن مانند خصوصیات مصالح بتن شامل سنگدانه ها، سیمان، نسبت آب به سیمان، روش ساخت، رعایت اصول فنی حین ساخت، عمل آوري و شرایط محیطی مورد بررسی قرار گیرد. متوسط عمر جداول بتنی در اکثر کشورهاي جهان حدود 15 سال است ولی این عدد در کشور ما حدود 3سال میباشد. لذا میتوان با صرف هزینه هاي جزیی در تولید و رعایت اصول فنی در ساخت، عمر این قطعات را چندین برابر نمود و از حیف و میل مصالح ملی و هزینه هاي عمومی جلوگیري نمود. جداول بتنی امروزه به روشهاي گوناگونی تولید میشوند:روش معمولی (ویبرهاي)، روش پرسی خشک و روش پرسی تر.روش پرسی به دلیل عدم نیاز به تعداد زیادي قالب جدول و بالتبع سرعت بالا در تولید، امروزه با استقبال بیشتري از سوي تولیدکنندگان روبرو شده است. نسبت آب به سیمان پایین در روش پرسی خشک باعث بهبود خصوصیات مکانیکی و بخصوص دوام بتن در این نوع جداول خواهد شد.

 ويژگي هاي مطلوب جداول بتني 

مشخصات فيزيكي و مكانيكي و دوام 

درصد وزني جذب آب نهايي جداول كامل 

درصد جذب آب نهايي مغزه حاصله از جدول 

مقاومت خمشي جداول بتني 

مقاومت خمشي تير معادل حاصله از جدول بتني و مقاومت كششي جدول 

مقاومت و پايداري در برابر يخبندان و آبشدگي همراه با نمك هاي يخ زدا 

مقاومت ويژه الكتريكي جداول بتني 

عمق نفوذ آب تحت فشار 

مشخصات ظاهري 

مشخصات هندسي 

نصب جدول بتني پيش ساخته

اين قسمت كلياتي در خصوص نصب و اجراي جدول بتنی پیش ساخته و آبرو هاي بتني پـيش سـاخته بعنـوان جـدا كننـده در محـل تلاقـي مسيرهاي سواره رو، پياده رو و فضاي سبز حاشيه خيابان ها و بزرگراه ها را در بر مي گيرد كه بر اساس چهار شاخص ذيل ارائه گرديـدهاست: 

در نظر گرفتن شرايط ترافيكي مسير پياده، خيابان و يا بزرگراه بمنظور انتخاب جزئيات اجرايي مناسب

انتخاب تيپ جدول پيش ساخته قابل استفاده در جزئيات مورد نظر

هدايت آبهاي سطحي در محل تلاقي مسيرهاي سواره رو، پياده رو و فضاي سبز و روفوژ مياني

آماده سازي اوليه و مراحل اجرايي نصب جدول يا آبرو بتني پيش ساخته

آمار بازدید

بازديد صفحات : 1457874

بازديد امروز : 84

كل بازديدها : 40

افراد آنلاين : 13

آدرس کارخانه : آبیک ، ابتدای بلوار خلیج فارس ، شرکت سیمان بتن
تلفن : 02832892551

نمابر : 32892553-028
 
 
ایمیل : info@simanbeton.com
وب سایت : www.simanbeton.com